Freitag, 7. Mai 2010

Der König der Masken (arte)

Der König der Masken (arte): "arte - Der König der Masken
18.05.2010 14:45-16:20

Spielfilm Republik China /Hongkong 1996 (Bian Lan /The King of Masks)
Drehbuch: Wie Minlung

Regie: Wu Tian-ming

Produktion: Mona Fong, Titus Ho

Kamera: Mu Da-Yuan

Klanggestaltung: Zhao"

Keine Kommentare: